Referat fra befaring 09.06.2022


Med på befaringen: Øyvind Ekvik, Jørn Markussen, Torbjørn Severinsen og Ragnhild Eek

Styret gjennomførte befaring på området torsdag 09.06.2022.

Noen få steder observerte vi at det er nødvendig å skrape og male vinduer og vegger. Vi minner beboerne på at dette er eiers ansvar. De naboene vi traff, og snakket med, er klar over nødvendigheten, og har planer for arbeidet.

Styret ber Bærum Blikk og Ventilasjon om pris på nedløpsrør med større dimensjon i  i Øygardveien 113 M (på hagesiden), og enten øke dimensjonen eller sette opp et nedløpsrør til på inngangssiden av rekken.

Hovedstoppekran for Bankveien 3 og Bankveien 5 står for tur til utskifting.

Ledninger til varmekabel i takrenne i Bankveien 7 blir fjernet.

Bankveien 7f fremskaffer rapport fra rørlegger om vannproblemer i underetasje.

Original trapp i Bankveien 8 vil bli jekket opp og rettet.

Vi oppfatter at området for det meste fremstår som ryddig og velholdt. Det vises til Huseierlagets vedtekter om endringer av husene, og til festekontrakten om hvilket areal hver eier disponerer.

Hver eier/rekke må se til at busker, trær og planter blir beskåret slik at de ikke ødelegger treverk, gjerder mm.

Vennlig hilsen

Styret