Styret

Styrets leder: Ragnhild Eek

Øvrige styremedlemmer: Torbjørn Severinsen, Jørn Markussen, Benedicte Bjordal Søby og Øyvind Ekvik.

Tomtefestesaken: Sverre Harvei og Harald Fossum

Varamedlem: Harald Fossum og Vilde Føllesdal Tjønn

Nye garasjer: Jørn Markussen og Ragnhild Eek


Kontakt

E-post: nadderudskogen@gmail.com

E-post garasjegruppe: nadderudskogen.garasje@gmail.com

Postadresse: Nadderudskogen Huseierlag A/L, c/o Akershus Økonomi AS, Postboks 494, 1302 SANDVIKA

Styret behandler innkomne saker på førstkommende styremøte etter at saken er mottatt. Datoer for styremøter ligger i kalenderen som du finner her: http://nadderudskogen.no/kalender/ . Det kan ikke forventes at saken behandles før neste styremøte. Men styret kan vurdere om det er noe som haster, og bør se på saken utenom møtet.

Saker som skal behandles av styret må sendes skriftlig. Styrets postkasse i Bankveien 1 er avviklet. Vi oppfordrer derfor til å sende epost til styret. Dersom dere ønsker å levere per post kan dette legges i postkassen til en i styret, merket med styret som mottaker.


Forretningsfører

Postadresse: c/o Akershus Økonomi AS, Postboks 494, 1302 SANDVIKA