Har du avtale om at arbeidsgiver dekker internett?

Beløpet for internett er på 358 kroner. Beløpet er spesifisert på fakturaen til huseierlaget, og kan benyttes som dokumentasjon overfor arbeidsgiver. 

Avtale om internett, kabel-tv og dekoder med Telenor: trådt i kraft desember 2018

På generalforsamling våren 2018 ble det vedtatt at laget skal ha felles avtale med Telenor om internett og kabel-tv.

Det følger med kabeltv grunnpakke i tilbudet. Hastigheten på internett er 250 Mbit/s.

Avtalen medfører en økning i husleien som skal dekke internett, men man vil ikke lenger ha egen utgift på internett. Totalt sett vil det bli en besparelse for den enkelte huseier da internett og kabel-tv leveres felles. Økningen i fellesutgifter gjelder fra januar 2019.

Ønsker man hurtigere linje kan dette bestilles av Telenor mot et tillegg i prisen. Samme gjelder ekstra tvkanaler og pakker.

De som har dekket internett gjennom jobb, kan ta kontakt med Telenor om bekreftelse på beløp og eventuelle andre spørsmål. Det er sendt ut et skriv som kan benyttes mot arbeidsgiver med fordelingen av prisen på kabeltv og internett.

Avtalen innebærer:

  • Det vil følge med ruter og dekoder i den nye oppdateringen. Ruter skal være sendt ut til beboerne. Dekoder blir levert når ny dekoder lanseres.
  • Det er fremdeles usikkert når lanseringsdatoen for den nye dekoderen.
  • Alle vil få besøk av montør, dette blir varslet per brev eller sms. De vil instalere hardware og gjøre utskiftninger av kontakter der det er nødvendig.
  • Det foregår nå en utvendig oppgradering av utstyr i vårt huseierlag.