Kabel-tv og Internett


Har du avtale om at arbeidsgiver dekker internett?

Beløpet for internett er spesifisert på fakturaen til huseierlaget, og fakturaen kan benyttes som dokumentasjon overfor arbeidsgiver. 

Avtalen med Telenor er fortsatt gjeldende

——————————————————————————————–

På generalforsamling våren 2018 ble det vedtatt at laget skal ha felles avtale med Telenor om internett og kabel-tv. Avtale om internett, kabel-tv og dekoder med Telenor: trådt i kraft desember 2018.

Det følger med kabeltv grunnpakke i tilbudet. Hastigheten på internett er for tiden på 350 Mbit/s nedlasting og 30Mbit/s opplasting.

Avtalen medførte en økning i husleien som skal dekke internett. Totalt sett vil det bli en besparelse for den enkelte huseier da internett og kabel-tv leveres felles. Økningen i fellesutgifter gjelder fra januar 2019.

Ønsker man hurtigere linje kan dette bestilles av Telenor mot et tillegg i prisen. Samme gjelder ekstra tvkanaler og pakker.

Avtalen innebærer:

  • Det vil følge med ruter og dekoder i den nye oppdateringen. Ruter skal være sendt ut til beboerne. Dekoder blir levert når ny dekoder lanseres.
  • Det er fremdeles usikkert når lanseringsdatoen for den nye dekoderen.
  • Alle vil få besøk av montør, dette blir varslet per brev eller sms. De vil instalere hardware og gjøre utskiftninger av kontakter der det er nødvendig.
  • Det foregår nå en utvendig oppgradering av utstyr i vårt huseierlag.