Bygg og vedlikehold


Vedlikehold

I Nadderudskogen Huseierlag har hver beboer ansvar for vedlikehold av sitt bygg. Kontakt styret dersom du er i tvil om noe.

Beboere plikter å vedlikeholde sin del av bygningsmassen. Sameiet dekker ikke skader som oppstår på grunn av manglende vedlikehold.


Skal du bygge ut?

Alle utvendige byggesaker skal søkes styre. Altså alt som har med vindu, fasade, tilbygg å gjøre etc

Det er tillatt å oppføre tilbygg på det private tomtearealet. Alle bygningsmessige arbeider som krever tillatelse etter Plan og Bygningsloven, skal godkjennes av styret. Nabovarsel skal sendes til berørte parter og naboer etter plan og bygningsloven, og til styret.

Bygningsmessige arbeider som ikke krever tillatelse, men som likevel kan berøre huseierlagets område må godkjennes av styret.

Fellesarealets del, eksempelvis gjerder, dekkes av styret.

Plantegninger

Plantegninger av godkjente boder, utekraner, stikkledninger m.m.


Skal du male fasaden?

Ofte kan vask av fasaden gi det resultatet du er på jakt etter. Dersom du ønsker å male er det viktig at du bruker samme fargekode som resten av bygget. Nadderudskogen har avtale med Montèr på Stabekk og dekker kostnaden ved utvendig maling. Vi har nå laget et skjema som må fylles ut og godkjennes av noen i styret før man kan ta ut maling. Skjemaet laster du ned her: Malingskjema

Dersom du trenger innvendig maling eller annet utstyr, får du rabatt på dette på veiledende pris.

Fargekoder til malingen av de ulike rekker

Oversikt over rekkene med tilhørende fargekoder.