På denne siden vil styret oppdatere aktuelle saker som det arbeides med. Du vil finne informasjon om status og annen relevant informasjon. Det vil kun bli lagt ut informasjon om saker som er av allmenn interesse.

 • Under arbeid: Styret jobber med disse sakene
 • Under vurdering: Styret vurderer om saken skal gjennomføres
 • Avventer: Det avventes avklaring fra annet hold
 • Sak lagt på vent: Denne saken vil det ikke jobbes videre med i den nærmeste fremtid
 • Ikke påstartet: Sak meldt, men ikke påstartet av styret
 • Ferdig: Sak ferdig behandlet av styret og ev. de som skal utføre arbeidet

———————————————————–

Garasjer

 • Under arbeid

Siste nytt om planene for nytt garasjeanlegg

Se egen side om Garasjelaget.

Utvendige stoppekraner og hovedstoppekraner:

 • Under arbeid

– Styret vil vurdere utskiftning av utvendige stoppekraner og hovedstoppekraner

Pipehatter

 • Under arbeid
 • Styret har startet arbeid med å skifte ut pipehatter som krever vedlikehold.

Ladeplasser

 • Ferdig
 • Ladeplasser i garasjene ved Bankveien 15 er installert. Det er satt opp en felles ladeplass.

Renovasjon

 • sak lagt på vent

– 2021: Kommunen ønsker at flest benytter seg av beholder til papir. De oransje sekkene er faset ut.

– Styret vil vurdere videre om det er andre løsninger som kan være aktuelle i fremtiden. Dette kan være nedgravd løsning for mat- og restavfall, papir, plast og glass/metall.

Drenering av Bankveien

– Avventer

– På grunn av mye nedbør og dårlig drenering av regnvann i Bankveien er Bærum kommune kontaktet. Det er kommet tilbakemelding fra Bærum kommune om planlagt drenering av Bankveien, tidligst i 2018.

Barneparken

– Ferdig

– Parken er revet og det er satt opp nytt bygg. Beboere har gjort dugnadsarbeid for å sette parken i god stand. Det er ryddet, lagt ny plen etc.

Bredbånd

– Ferdig

– Det er inngått kollektiv avtale med Telenor om felles internett. Avtalen er trådt i kraft i 2019. Det blir en økning i fellesutgifter fra januar 2019.

Trær

– Ferdig

– Styret vil vurdere om at det er tiltak som må gjøres i forhold til trær som kan være til skade for beboere og bebyggelse