Garasjelaget


Etter mange år med forarbeid er vi nå endelig i gang med prosjektet som skal gi oss nye garasjer. Her vil vi gi dere oppdatert informasjon om arbeidet som foregår, viktige beskjeder som vedrører medlemmer av Garasjelaget og alt av tegninger over prosjektet.

Oversiktsbilde av gammelt bygg i Bankveien

Hva skjer akkurat nå?

Rivningen er i gang og de gamle garasjene er snart historie. Utgraving for nye bygg starter i uke 36.

Melding fra entreprenør!

Parkerte biler langs anleggsområdet skaper utfordringer for entreprenør. Alle må sikre at de ikke står til hinder for deres tilgang til omerådet.


Bestilling av ladere

I løpet av oktober vil vi gjennomføre bestillingen av ladere for montering i løpet av byggeperioden. Etterbestilling vil bli mulig, men da til en høyere pris.