Garasjelaget


Etter mange år med forarbeid er vi nå endelig i gang med prosjektet som skal gi oss nye garasjer. Her vil vi gi dere oppdatert informasjon om arbeidet som foregår, viktige beskjeder som vedrører medlemmer og alt av tegninger over prosjektet.

Oversiktsbilde av gammelt bygg i Bankveien

Hva skjer akkurat nå?

Hurra, hurra, vi åpnet bygg B 5.februar 2024

Da var endelig dagen der. Bygg B kunne åpnes for bruk. Styret stilte med rødt bånd, hjemmebakt kringle og kaffe. Oppmøtet var strålende og god-ordene mange. Port-åpnere og dørkoder ble utdelt til de nye eierne og de første bilene tok plass i bygget.
Gratulerer alle sammen, og tusen takk til Wike og alle underleverandører for et flott første bygg.

Ikke alt er klar…
Innkjøringen til bygget vil først bli asfaltert til sommeren. Det samme gjelder for varmekablene som skal legges i nedkjøringen til kjelleretasjen. Dette betyr at vi kan få noe utfordring med glatt veibane som vi må løse sammen. Vi setter til rette både sandkasse, snøskuffer og koster for å avhjelpe situasjonen. Wike vil også trø til innimellom om vi får vanskelige værforhold.

Karmer rundt dør og port vil bli malt med aske farge så fort været tillater det.

Snorklipping skal til på høytidelige arrangement.
Kaldt var det, men godt oppmøte

Etter åpningen har vi erfart ising på ytterdørene. Dette kommer av en glippe under døren som fører varmluft og kald luft sammen. Vi etter monterer snart større dørterskel for å forhindre dette.
Vi opplever også noen utfordringer med rekkevidden på portåpnerne. Vi har nå sendt forespørsel til leverandør om sterkere åpnere eller forsterker på mottaker. Manuell portlukker på innsiden av bygget er også under evaluering.

Nummerering av plassene vil være midlertidig. Vi vil vurdere om det er behov for et strøk med maling på innvendig vegger for å minimere støv og gjøre rommet lysere. Vi har derfor valgt å sette opp folierte nummerlapper som en midlertidig løsning.

Tale var første bruker av 1. etasje. Stor plass til en mini her ja.

John Ivar var først i kjeller etasjen og var veldig fornøyd med å få kjøre inn i varmen hvor det er snø og isfritt.

Bygg A er nå tett med vegger og tak. Tømrerne har tatt velfortjent vinterferie og Wike fokuserer nå på nedkjøringer, fylling av gulv i kjeller etasjen og etablering av fordrøyningsmagasinet til bygget.
Boring til rør mellom kommunens vannledning system og fordrøyningsmagasinet vil starte i mars (en gang mellom 10-15. mars). Da vil Kapellanveien vil bli stengt for inn og utkjøring. Det vil også medføre at flere parkeringsplasser i gaten begrenses i ca tre uker. Varsling vil bli gitt i forkant til beboere i gaten.

Prosjektets mål for bygg A er å jobbe mot en ferdigstillelse i april/mai 2024.


Da kranen var på stedet sikret vi fra styret litt ekstra for de minste på veien. Alt for at alle skal ha en trygg hverdag og effektiv arbeidsdag.


Bestilling av ladere

Bestilling av lader gjøres ved å send inn skjema via QR koden over. Så lenge elektriker arbeider på bygget har vi pris som oppgitt i utsendt mail. Så fort de har reist er det etterbestilling pris.

CURRENT i stedet for Elaway.

Av ulike årsaker har Garasjestyret besluttet å gå bort fra Elaway som software leverandør, og har inngått avtale med CURRENT i stedet. Dette medfører ingen endringer i pris, gir samme funksjonalitet, har noen flere fordeler for administrasjon av løsningen og forhåpentlig litt bedre kundeservice

“Har vi valgt en kostbar lader?”

Vi har fått noen henvendelser ang prisen på laderne, da man har sammenlignet med andre ladere på markedet.
Ved en slik sammenligning er det viktig å vite forskjellen på hjemmeladere og på større felles parkeringsløsninger.

Vi har valgt Zaptec som leverandør, som i flere tester har scoret best.
Zaptec har to ladere. En hjemmelader (GO) som du har hjemme, på hytta eller tilknyttet boligen, samt en lader (Pro) som er en systemlader til større felles parkerings situasjoner. Disse kan ikke sammenlignes, da det er to helt forskjellige ladere.

Vi har et felles anlegg, og da kreves det smarte ladere som er satt i et system som gjør at ALLE vil få mulighet til lade, med samtidighetsfaktor lik 1 (at det lades samtidig på samtlige plasser).

Med GO ladere måtte det blitt èn kurs til hver plass, dvs. 84stk. kabel/rørklaser og 84 sikringer til kun ladere. Meget kostbart, lite estetisk, og lite fremtidsrettet fordi kapasiteten til laderne blir låst.

Med Pro ladere vil alle til enhver tid få ladet med den kapasiteten som til enhver tid er tilgjengelig, fordi laderne er satt i system og kommuniserer med hverandre, og vi er avhengig av last og fasebalansering når det er flere enn en som skal lade.

Smarte ladere, koster litt mer i seg selv, men totalt blir kostnad tilnærmet det samme. Vi får også et bedre produkt.
Dette betyr også at alle ladere som skal kobles på i ettertid må være systemladere, og vi oppfordrer sterkt at dette bestilles via garasjelaget.