Forsikringsselskap er Gjensidige.

Alle forsikringssaker skal gå gjennom styret.