Forsikring


Forsikringsselskap er Gjensidige.

Alle forsikringssaker skal gå gjennom styret, som melder saken til Gjensidige.