Garasjevedtekter


Den som takker ja til plass i garasjeanlegget, sier samtidig at man er enig i følgende vedtekter:

  1. Garasjen må kun benyttes til personbil eller varevogn, og størrelsen på bilen må være slik at det er mulig å komme ut og inn av bilen på den ledige plassen som blir mellom de to parkerte bilene innenfor en garasjeport.
  2. Leiesummen er for tiden 360 kr pr måned, samt et tillegg på 250 kr om man lader elektrisk kjøretøy.
  3. Garasjen skal være rengjort og ryddig. Det skal ikke lagres gjenstander som ikke har direkte tilknytning til bilen hvis det sjenerer nabo. Garasjen skal holdes avlåst. Ved inn- og utkjørsel skal det utvises den største forsiktighet. Den enkelte leietaker er ansvarlig for eventuelle skader på porter og vegger.
  4. Framleie eller annen form for overdragelse av leieforholdet er ikke tillatt.
  5. Leieforholdet opphører etter skriftlig oppsigelse fra en av partene med 1 – en – måneds frist til fraflytning.
  6. Leietakere som ikke benytter garasjen til biloppstilling over en periode på en måned, kan miste garasjeplassen. Dersom spesielle forhold tilsier at plassen i en periode ikke benyttes, kand et søkes styret om likevel å få beholde garasjeplassen. Man kan også miste garasjeplasssen dersom man ikke overholder reglene eller ikke betaler garasjeleien.