Vedtekter og husordensregler


Ny i Nadderudskogen:

Vedlagt er brosjyre til nyinnflyttede: Velkommenbrosjyre (3)

Meld deg også på vårt nyhetsbrev. Dersom du trenger garasje må du sette deg på venteliste ved å sende epost til styret.


Husordensregler for A/L Nadderudskogen Huseierlag.

På grunn av det tette naboskapet må huseierne ta hensyn og utvise fornuft og normal god takt og tone.

Det henstilles til huseierne å søke å avtale seg imellom bruk og vedlikehold av fellesareal, herunder espalier, beplantning og lignende. Beplantningen på privat område gjøres etter eget ønske, men må ikke sjenere naboene eller skade huset.

Fellesarealet skal være åpent for alle og skal ikke oppdeles eller stenges. Felling av trær er en sak mellom berørte huseiere.

Skrot, personlige eiendeler og lignende skal ikke kastes eller henstilles på fellesarealet.
Hageavfall kan samles og komposteres på egnet sted ved hvert hus. Avføring etter husdyr fjernes straks av eieren.

Huseierne i hver rekke avtaler seg imellom eventuell oppsetting av markiser, antenner, ytterdører og lignende.

Salgsplakater og lignende som er til sjenanse for beboerne bør unngås.

For øvrig vises til lagets vedtekter.

(Sist endret ved generalforsamlingen 26.april 2007)


Vedtekter

Vedtekter for Nadderudskogen Huseierlag 2023

(Sist endret i ekstraordinær generalforsamling 27. april 2023).


Garasjevedtekter

Den som takker ja til plass i garasjeanlegget, sier samtidig at man er enig i følgende vedtekter:

  1. Garasjen må kun benyttes til personbil eller varevogn, og størrelsen på bilen må være slik at det er mulig å komme ut og inn av bilen på den ledige plassen som blir mellom de to parkerte bilene innenfor en garasjeport.
  2. Leiesummen er for tiden 360 kr pr måned, samt et tillegg på 250 kr om man lader elektrisk kjøretøy.
  3. Garasjen skal være rengjort og ryddig. Det skal ikke lagres gjenstander som ikke har direkte tilknytning til bilen hvis det sjenerer nabo. Garasjen skal holdes avlåst. Ved inn- og utkjørsel skal det utvises den største forsiktighet. Den enkelte leietaker er ansvarlig for eventuelle skader på porter og vegger.
  4. Framleie eller annen form for overdragelse av leieforholdet er ikke tillatt.
  5. Leieforholdet opphører etter skriftlig oppsigelse fra en av partene med 1 – en – måneds frist til fraflytning.
  6. Leietakere som ikke benytter garasjen til biloppstilling over en periode på en måned, kan miste garasjeplassen. Dersom spesielle forhold tilsier at plassen i en periode ikke benyttes, kand et søkes styret om likevel å få beholde garasjeplassen. Man kan også miste garasjeplasssen dersom man ikke overholder reglene eller ikke betaler garasjeleien.

Fyrverkeri

Det må vises hensyn til naboer rundt når det skytes opp fyrverkeri. Fyrverkeri må derfor sendes opp med god avstand til husene rundt.