2021:

Januar:

 • Styremøte: 11.januar

Februar:

 • Styremøte: 15.februar

Mars:

 • Nabovarsel for garasjer sendt ut: 2. mars
 • Frist for å melde saker til generalforsamling: 15. mars
 • Frist for å melde styremedlem: 15. mars
 • Styremøte: 18. mars

April:

 • Styremøte: 15. april
 • Ordinær generalforsamling: 22. april

Mai:

 • Dugnad: 8.mai

Juni:

 • Befaring: 8. juni

Juli:

 • Sommerferie

August:

 • Styremøte:

September:

 • Jubileumsfest (hvis korona tillater det)
 • Styremøte: 2. september

Oktober:

 • Dugnad
 • Styremøte: 12. oktober

November:

 • Styremøte: 30. november

Desember:

Neste styremøte i januar 2022