2022:

Januar:

 • Styremøte: 18.januar

Februar:

 • Styremøte: 22.februar

Mars:

 • Frist for å melde saker til generalforsamling: 15. mars
 • Frist for å melde styremedlem: 15. mars
 • Styremøte: 22. mars

April:

 • Styremøte:
 • Ordinær generalforsamling: 28. april

Mai:

 • Dugnad: 7.mai

Juni:

 • Befaring: 9. juni

Juli:

 • Sommerferie

August:

 • Styremøte: 23.

September:

 • Jubileumsfest (hvis korona tillater det)
 • Styremøte: 27.

Oktober:

 • Dugnad: 22.
 • Styremøte: 18.

November:

 • Styremøte: 22.

Desember:

 • Styremøte: 13.

Nestestyremøte i januar 2023