Styret

Styrets leder: Ragnhild Eek

Øvrige styremedlemmer: Torbjørn Severinsen, Jørn Markussen, , Benedicte Bjordal Søby og Øyvind Ekvik.

Ekstraordinært styremedlem for tomtefestesaken: Sverre Harvei

Vara: Harald Fossum og Vilde F. Tjønn

E-post: nadderudskogen@gmail.com

E-post garasjegruppen: Nadderudskogen.garasje@gmail.com

Postadresse:
Nadderudskogen Huseierlag A/L, c/o Akershus Økonomi AS, Postboks 494, 1302 SANDVIKA

Styrets postkasse i Bankveien 1, blir kun sjekket periodevis. Benytt fortrinnsvis epost.

Forretningsfører

Postadresse: c/o Akershus Økonomi AS, Postboks 494, 1302 SANDVIKA

 Kontaktskjema: