Rekkeansvarlig


Hver rekke skal ha en rekkeansvarlig. Rekkeansvarlig sine oppgaver:

  • Rekkens kontakt mot styret
  • Gi informasjon til nyinnflyttede i rekken. Hjemmeside og brosjyre om huseierlaget. De nyinnflyttede bør melde seg på nyhetsbrev, og parkering om ønskelig.
  • Gjerne gi styret informasjon når det flytter inn noen nye i rekken, eller oppfordre de nyinnflyttede til å gi beskjed til styret.
  • Hvis rekkeansvarlig flytter må rekken avtale hvem som blir ny rekkeansvarlig. Vennligst send epost om dette til styret.

Rekkeansvarlig for rekkene: (kun bokstav på enhet vises)

RekkeRekkeansvarlig
Bankveien 2D
Bankveien 3A
Bankveien 4D
Bankveien 5F
Bankveien 6A
Bankveien 7D
Bankveien 8D
Bankveien 9B
Bankveien 10C
Bankveien 11
Bankveien 12B
Bankveien 13D
Bankveien 14A
Bankveien 15
Kapellanveien 1-7: 11
Kapellanveien 9-1511
Øygardveien 113M
Wilh. Wilhelmsensvei 6:
Wilh. Wilhelmsensvei 8:
Wilh. Wilhelmsensvei 10D
Wilh. Wilhelmsensvei 12
Wilh. Wilhelmsensvei 14A
Wilh. Wilhelmsensvei 13B
Wilh. Wilhelmsensvei 15C