Hver rekke skal ha en rekkeansvarlig. Rekkeansvarlig sine oppgaver:

  • Rekkens kontakt mot styret
  • Gi informasjon til nyinnflyttede i rekken. Hjemmeside og brosjyre om huseierlaget. De nyinnflyttede bør melde seg på nyhetsbrev, og parkering om ønskelig.
  • Gjerne gi styret informasjon når det flytter inn noen nye i rekken, eller oppfordre de nyinnflyttede til å gi beskjed til styret.
  • Hvis rekkeansvarlig flytter må rekken avtale hvem som blir ny rekkeansvarlig. Vennligst send epost om dette til styret.

Rekkeansvarlig for rekkene: (kun bokstav på enhet vises)

Bankveien 2: D

Bankveien 3: A

Bankveien 4: D

Bankveien 5: F

Bankveien 6: A

Bankveien 7: D

Bankveien 8: D

Bankveien 9: B

Bankveien 10: C

Bankveien 11:

Bankveien 12: B

Bankveien 13: D

Bankveien 14: A

Bankveien 15:

Kapellanveien 1-7: 1

Kapellanveien 9-15: 13

Øygardveien 113: C

Wilh. Wilhelmsensvei 6:

Wilh. Wilhelmsensvei 8:

Wilh. Wilhelmsensvei 10: D

Wilh. Wilhelmsensvei 12:

Wilh. Wilhelmsensvei 14: A

Wilh. Wilhelmsensvei 13: B

Wilh. Wilhelmsensvei 15: C