Det innføres ny henteordning på glass- og metallemballasje.

Bærum kommune skal fra høsten 2023 innføre beholdere til glass- og metallemballasje, slik at dette blir en del av kildesorteringen for hver husholdning.

Vi får beholdere i løpet av oktober måned.Hentefrekvensen blir hver 8. uke.

Dette innebærer også at nåværende returpunkter blir stående i en overgangsperiode, for så å avvikles.

Les mer om henteordningen på Bærum kommunes nettsider:  

Henting av glass- og metallemballasje | Bærum kommune (baerum.kommune.no)

Siden vi har ulike beholderløsninger på de ulike adressene, vil vi få utlevert følgende beholdere:

Øygardveien 113 A – M = 12 leil         12 x 140L beholdere

Bankveien 2 A- F = 6 leil                      1 x 140L beholder – felles

Bankveien 4 A – D = 4 leil                     1 x 240L beholder felles for nr. 4 + 6

Bankveien 6 A-F = 6 leil                       1 x 240L beholder felles for nr. 4 + 6

Bankveien 8 A-D = 4 leil                      1 x 240L beholder felles for nr. 8 + 10 + 12

Bankveien 10 A-D = 4 leil                    1 x 240L beholder felles for nr. 8 + 10 + 12

Bankveien 12 A-D = 4 leil                    1 x 240L beholder felles for 8 + 10 + 12

Bankveien 3 A-F = 6 leil                      6 x 140L beholdere

Bankveien 5 A-F = 6 leil                      6 x 140L beholdere

Bankveien 7 A-F = 6 leil                      1 x 140L beholder – felles

Bankveien 9 A-F = 6 leil                      1 x 140L beholder – felles

Bankveien 11 A-F = 6 leil                    6 x 140L beholdere

Bankveien 13 A-D = 4 leil                    4 x 140L beholdere

Bankveien 15 A-D = 4 leil                    4 x 140L beholdere

Wilh.Wilhelmsens vei 6 A-D = 4 leil     4 x 140L beholdere

Wilh.Wilhelmsens vei 8 A-D = 4 leil     4 x 140L beholdere

Wilh.Wilhelmsens vei 10 A-D = 4 leil   4 x 140L beholdere

Wilh.Wilhelmsens vei 12 A-D = 4 leil   1 x 140L beholder – felles

Wilh.Wilhelmsens vei 14 A-D = 4 leil   4 x 140L beholdere

Wilh.Wilhelmsens vei 13 A-D = 4 leil   1 x 240L felles for 13 + 15

Wilh.Wilhelmsens vei 15 A-D = 4 leil   1 x 240L felles for 13 + 15

Kapellanveien 1 – 9 = 4 leil                   4 x 140L beholdere

Kapellanveien 11 -15 = 4 leil                4 x 140L beholdere

Styret foreslår at rekkeansvarlig tar kontakt med kommunen dersom dere ønsker andre løsninger. For eksempel felles beholder der det i dag er satt opp en beholder per leilighet.