Årets vårdugnad, vil som tidligere opplyst, bli lørdag den 4. mai 2019 fra klokken 11.00. Det er bestilt containere for hageavfall som plasseres ut på følgende steder fredag 3. mai:

  • Mellom garasjene i Wilh. Wilhelmsensvei
  • Ved Wilh. Wilhelmsensvei 12
  • I Wilh. WIlhelmsens vei nær krysset Wilh. Wilhelmsensvei – Bankveien
  • Ved Bankveien 15
  • Ved Bankveien 4/9

Resten av innkallingen er sendt på epost til beboerne. Vel møtt!

Leave a Reply