Generalforsamling 2016

Årets ordinære generalforsamling for huseierlaget, ble avholdt i festsalen på Eikeli barneskole,
torsdag 21. april, kl. 19:00.