Kjære alle dere som venter på at nye garasjer skal bygges

Vi forventer ferdigbehandling av vår IG -søknad (igangsettingssøknad) i løpet av denne uken. Signalene fra kommunen oppfattes som positive.

Vi ønsker derfor å informere dere om at garasjene rives i første halvdel av august.

Innen 1. august må alle garasjeplasser være tømt, og bilene stå et annet sted fra og med 6. august.

De bilene som i dag står utenfor og rundt garasjene, må også settes andre steder. Vi har fortsatt ingen løsning for parkeringsproblemene, men ber om at alle er så fleksible og solidariske mot hverandre som mulig.

Den første fakturaen, inkludert betalingsplan, vil komme ca 1.7, med en betalingsfrist på to uker.

Garasjelaget vil legge lapper i postkassene til beboere i de nærmeste veiene og orientere om vårt byggeprosjekt, og at det derfor kan være noen flere biler parkert i disse veiene det nærmeste halve året.

Garasjelaget vurderer en dugnad for å ta vare på/selge videre eventuelle salgbare deler fra garasjene. Dette vil i så fall bli aktuelt første uken i august. Informasjon om dette vil bli sendt senere. Likeså annen informasjon eller nyheter om byggingen.

En riktig god og behagelig sommer ønskes dere alle!

Vennlig hilsen

Garasjestyret

v/Kirsti