Oppdatering Garasjesaken   

Etter generalforsamling har styret gjennomført møte med en anbudsgiver, og venter nå på flere slik at vi har bedre sammenligningsgrunnlag. 

Vi arbeider for å finne muligheter for å redusere prisen per plass uten at dette går utover kvaliteten på byggene.

Det er, ved hjelp av kyndig beboer, bestilt grunnundersøkelse.

Styret har bedt arkitekt foreta noe forenkling av takkonstruksjon. Dette krever godkjenning av Bærum kommune.

I løpet av nær fremtid (vi har ikke fått dato), blir det klargjort for lading i garasjene øverst i Bankveien. Her vil det også bli satt opp en ekstern lader på utsiden av garasjerekken. Nærmere informasjon vil komme.

I tillegg har vi kontakt med advokat for å se på hvordan et evt garasjesameie skal etableres og styres.

Etter generalforsamlingen har vi fått inn over 80 bekreftelser på at folk fortsatt er interessert i garasje. Om det er noen som vet de ikke har svart er det fint om de melder fra til

Nadderudskogen.garasje@gmail.com

Vennlig hilsen Styret

Leave a Reply