Oppsummering fra første møte i garasjelaget 23 november 2022 – og en viktig oppfordring

Hei alle sameiere,

En kort men viktig oppsummering fra garasjestyrets første møte onsdag kveld.

Styret består av: Kirsti Merete Frelsøy (Leder), Ragnhild Eek, Tale Lindblom, Jørgen Baisgård og Erik Senstad. Vi vil jobbe for sameiets felles beste, i etableringen av en ny moderne garasjeløsning.

Vi har stor oppslutning men mangler noen få reservasjoner for å komme i gang med begge bygg!
Med to garasjebygg kan vi få 94 moderne plasser. Det største bygget (WWV) vil ha 57 plasser, og det andre (Bankveien) vil ha 37. Det er i dag reservert totalt 78 plasser, og sameiet kan finansiere 5 plasser hvis bruksretten til garasjene i toppen av Bankveien blir solgt. Vi ser da for oss at vi må ha dekket inn ytterligere for 11 plasser for å kunne bygge begge husene. 

For å gjøre reservasjonen mer interessant for noen av sameierne åpner styret, ved etableringen, for å reservere to plasser per boenhet for å få prosjektet i gang (et senere salg av plasser må skje innad i sameiet). Det er mulig å leie ut plassen sin til andre i sameiet, men tomteeier tillater ikke utleie til utenforstående.
 

Hva er alternativet hvis to bygg ikke er mulig?

Alternativet er å kun bygge ett hus i WWV, men da vil foreløpig de 21 reservasjonene med kortest ansiennitet, stå uten ny garasjeplass. Det synes vi vil være veldig kjedelig, vi ønsker at alle som vil ha en moderne plass skal få det. Nå har vi for første gang på mange år muligheten til å rydde opp i gammel bygningsmasse og rigge oss for fremtiden, vi håper derfor at vi som sameie skal gripe denne sjansen sammen!

Dette kan være noen gode grunner til å reservere plass

·         Du får en ekstra komfort å aldri måtte lete etter parkering, spesielt på vinteren

·         Du slipper for alltid å skrape is fra vinduer og måke snø fra en gateparkering som noen andre uansett tar etterpå

·         En innendørs garasjeplass klargjort for installasjon av elbilader gjør boligen din mer attraktivt for fremtidige kjøpere

·         Et moderne garasjeanlegg i stedet for anlegget vi har i dag, vil gjøre fellesområdene ryddigere, vi fremstår som mer veldrevet og dermed mer attraktivt

Derfor – en viktig oppfordring med en tidsfrist

Vi skal ta en beslutning om fremdrift i starten av neste uke, beslutningen tas basert på antall reserverte plasser. Så – alle som har avventet å reservere, nå vet dere hva status er og er du ikke lenger i tvil så meld reservasjonen din så fort som mulig på nadderudskogen.garasje@gmail.com, og innen mandag kveld 28. November kl 18.00.

Er du i tvil og ønsker mer informasjon, kontakt oss på samme e-postadresse, det er ikke sikkert vi kan svare på alt men utfordre oss. Reserveres det 11 plasser til, så kan vi antagelig starte som planlagt, bli med oss på prosjektet!

Med entusiastisk hilsen, Garasjestyret.
Kirsti, Ragnhild, Tale, Jørgen og Erik