Ny renovasjonsordning fra juni 2017

I juni vil alle få nye avfallsbeholdere fra kommunen. Husstandene vil få utdelt en todelt beholder til rest- og matavfall.

Bærum kommune kjøper og eier beholderne. Beholderne vil i utgangspunktet være på 70x70x110 cm/260 liter.

Når det gjelder papir og drikkekartong fortsetter vi med oransje sekker, og plast i plastsekker.

Husrekkene må selv kontrollere og evt. tilpasse hentestedet. Beholderne er større enn de gamle og har hjul. Hentestedet må være lett tilgjengelig, og det er ikke tillatt med trapper. Det
forutsettes at hvis husrekkene har behov for vesentlig utvidelse av dagens areal til renovasjonsbeholdere, skal styret kontaktes på forhånd.

De som ønsker at renovasjonsetaten skal ta med de gamle sekkestativene, må klistre på vedlagte klistremerke, “Så enkelt er det”, på stativet.

Styret vil vurdere andre løsninger for fremtiden.

For mer informasjon, se kommunens hjemmeside om ny renovasjonsordning:

Leave a Reply