Status Garasjeprosjekt

Endelig søknad med plantegninger ble sendt Bærum kommune i slutten av mai.

I slutten av august, innen 12 ukers fristen, fikk vi svar tilbake fra kommunen. Kommunen ønsker noen justeringer, og arkitekten og styret arbeider med disse. Vi opplever ellers at det foreløpige svaret er positivt.

De største betenkningene til kommunen er relatert til store, dekkende tak. De mener dette bryter med omgivelsene. Arkitekten og styret ser på virkemidler som kan mildne inntrykket, og samtidig ikke blir fordyrende.

Vi har hatt en positiv telefondialog med kommunen og håper at den tilleggsinformasjonen vi kan gi, skal være tilfredsstillende. Vårt behov er flest mulig garasjeplasser og å holde kostnadene per enhet så lav som mulig.

Vi regner med å få sendt inn oppdatert søknad i løpet av kort tid, og har håp om at det ikke tar ytterligere 12 uker å få godkjent ny søknad.

Så fort alle plantegninger er godkjent vil vi arbeide med å få inn, og vurdere, anbud på selve byggingen. Det viktigste er å få en entreprenør som tar på seg totalansvaret, og selvfølgelig med en akseptabel pris.

Leave a Reply