Valg av styremedlem

TIL ALLE MEDLEMMER I NADDERUDSKOGEN HUSEIERLAG

FRA VALGKOMITEEN

Nå kommer våren og da også valg av medlemmer og varamedlemmer til styret vårt. Valget skjer på generalforsamlingen 27.april.

Det skal velges:

To medlemmer                  velges for 2 år

To varamedlemmer          velges for 1 år

  • styret konstituerer seg selv

Har du lyst til å være en ressursperson i styret vårt for en periode hører vi gjerne fra deg!

Vi hører også gjerne fra deg hvis du vet om noen du kan tenke deg kan gjøre en ok jobb i styret. Du behøver ikke å spørre vedkommende på forhånd, men overlate dette til valgkomiteen.

Så nå er det bare å sende inn gode forslag til

Bente Grindstad

bente.grindstad@outlook.com

Valgkomiteen består i år av

Vilde Føllesdal Tjønn                                Bente Grindstad

Mobil 92 41 92 21                                    Mobil: 95 10 13 53

Mail: vildeft@gmail.com                          Mail: bente.grindstad@outlook.com