Lørdag 7.mai 2022 fra klokken 11.00

Årets vårdugnad vil bli lørdag den 7. mai 2022 fra klokken 11.00. Det er bestilt containere for hageavfall som plasseres ut på følgende steder fredag 6. mai 2022: 

 • Mellom garasjene i Wilh. Wilhelmsens vei
 • Ved Wilh. Wilhelmsens vei 12
 • I Wilh. Wilhelmsens vei nær ”krysset” Wilh. Wilhelmsensvei – Bankveien.
 • Ved Bankveien 13
 • Ved Bankveien 4/9

Biler og tilhengere som er parkert på disse plassene må flyttes før fredag 6. mai kl 07.00! 

Containerne er kun for hageavfall.

Før du kaster hageavfallet i container husk at grener og trær må kappes og tilpasses slik at vi får komprimert hageavfallet mest mulig og dermed fylt containerne best mulig. Trær, grener og lignende over 20 cm i diameter må ikke kastes i containeren. 

Lurer du på hva som trengs å gjøres?

 • Busker og trær som gror inntil garasjer, gjerder og husvegger bør beskjæres.
 • Garasjene må feies.
 • Reveparken må lukes og beskjæres
 • Rense takrenner
 • Beskjære trær og busker langs Bankveien og Wilh. Wilhelmsens vei
 • Beskjære trær og busker ved barneparken
 • Rydde dreneringsrenner/kummer

Velkommen til dugnad!

Leave a Reply