Styret hadde sin årlige befaring på området vårt 8. juni 2021. Styrets generelle inntrykk er at områdene våre ser ut til å være godt ivaretatt, ryddige og hyggelige. Det vil alltid være noe å ta tak i, og vi gjorde oss følgende betraktninger:

 • Maling. Alle må sjekke sine vegger, gjerder rundt terrasser, dører og vinduer for avflassing og dårlig treverk. Vi minner om at maling til hus og vinduer kan skaffes for lagets regning. Det gis gode rabatter for oss til maling av private områder.  Se www.nadderudskogen.no
 • Påbygg er i gang i Bankveien 2, og styret ønsker å bytte stoppekranen ved denne rekken i første omgang.
 • Noen ønsker å sjekke mulighet for å bygge veranda i midtetasjen, også i midtseksjonene. Forslagsstiller kan kontakte Bærum kommune for deres vurdering av en slik fasadeendring. Hvis ja, er dette en sak for generalforsamlingen.
 • Det er skader på gjerder i WW 6 og Bankveien 2. Dette skyldes brøyting i vinter. Klage sendes Bærum kommune. Bilder vedlegges.
 • Det er, etter hvert, mange trampoliner i vårt nabolag. Plassering av trampoliner må avtales mellom naboer/de som er berørt av plassering. Trampoliner må plasseres på sikkert sted med sikkerhetsnett og stige. Det tas som en selvfølge av voksne følger med på barns lek på trampolinen.
 • Mose i gressplen. Prøv med kalk og ikke så hyppig klipping slik at gresset kan få «overtak».
 • Annet.
  • Styret mottok følgende e-post fra Bærum kommune onsdag 09.06.21:

Ny renovasjonsforskrift er nå vedtatt av kommunestyret, og i den forbindelse er nå papirbeholder standard løsning for oppsamling av papir, papp og drikkekartong i Bærum kommune (§ 5.3).

Det vil si at oransje sekker ikke kan brukes lenger etter 15. august.

…….

Sekker plassert ut etter den tid vil ikke bli tømt.

Innen den tid må alle i deres huseierlag ha papirbeholdere.

Styret ber hver rekke samordne seg og bestille nødvendige containere fra Bærum kommune. Det er viktig at alle har fellesdunker til alle formål for at dere kan få hyppig tømming og lavere kostnader. Be om å få ukentlig henting av mat- og restavfall og henting av papp/papir og plast hver annen uke. Gi beskjed om hvor mange enheter som skal bruke fellesdunkene når dere tar kontakt med Bærum kommune.

 • Styret anbefaler at rekkene planter busker eller annet rundt søppelcontainerne for å hindre sjenerende lukt. NB – renholderne må ha god tilgang.
  • Styret bestiller takstmann for å sjekke nødvendighet av drenering i Bankveien 3.
  • Parken vil bli malt i løpet av sommeren.
  • Andre ønsker og henvendelser som ble luftet under styrets befaring, må sendes skriftlig til nadderudskogen@gmail.com dersom det er ønskelig at vi behandler dem.

Vennlig hilsen

Styret i Nadderudskogen Huseierlag

Leave a Reply