Dugnad høsten 2018

Velkommen til dugnad!

Lørdag 13. oktober 2018 fra klokken 11.00

Årets høstdugnad vil bli lørdag den 13. oktober 2018 fra klokken 11.00. Det er bestilt containere for hageavfall som plasseres ut på følgende steder fredag 12. oktober:

Mellom garasjene i Wilh. Wilhelmsens vei
Ved Wilh. Wilhelmsens vei 12
I Wilh. Wilhelmsens vei nær ”krysset” Wilh. Wilhelmsensvei – Bankveien.
Ved Bankveien 15
Ved Bankveien 4/9

Biler og tilhengere som er parkert på disse plassene må flyttes før fredag 12. oktober kl 07.00!

Containerne er kun for hageavfall.

Før du kaster hageavfallet i container husk at grener og trær må kappes og tilpasses slik at vi får komprimert hageavfallet mest mulig og dermed fylt containerne best mulig. Trær, grener og lignende over 20 cm i diameter må ikke kastes i containeren.

Lurer du på hva som trengs å gjøres?
Busker og trær som gror inntil garasjer, gjerder og husvegger bør beskjæres.
Garasjene må feies.
Reveparken må lukes og beskjæres
Rense takrenner
Beskjære trær og busker langs Bankveien og Wilh. Wilhelmsens vei
Beskjære trær og busker ved barneparken
Rydde dreneringsrenner/kummer

Ved opphold i været kan det bli aktuelt å måle opp parkeringsplasser langs Bankveien.

Pølser, kaffe, te og saft serveres ved Bankveien 10 kl. 14.00. Velkommen!

Leave a Reply