Det blir avholdt generalforsamling torsdag 26.april 2018 på Eikeli skole.

Vi ber om at saker som ønskes tatt opp på generalforsamling meldes til styret innen 23. mars 2018.

Leave a Reply