Nytt fra Huseierlaget

Gledelig nyhet!

Vi har fått rammetillatelse for bygging av nye garasjeanlegg i Bankveien og Wilh.Wilhelmsens vei. Sak 21/9309 i Bærum kommune. Se vedlagte dokumenter på www.nadderudskogen.no under fanen for «Nytt garasjeanlegg»😊

Neste steg i arbeidet er å lage et anbudsdokument, og få inn anbud. Dette får vi profesjonell hjelp til.

Når entreprenør for byggingen er valgt, og vi har fått pris, tar vi igjen kontakt med dere for å få endelig påtegning til garasjeplass.

Som dere ser av papirene, er gjenoppbygging av boder en egen sak. Disse vil bli satt opp i tråd med de bodtypene som tidligere er godkjent av Bærum kommune. Vi kommer tilbake til hver enkelt om disse.

Alle beboere vil selvfølgelig bli holdt orientert om utviklingen via vår hjemmeside.


Annet styret arbeider med:

  • Generalforsamling torsdag 28/4 19:00. Nærmere detaljer kommer
    • Saker til generalforsamlinge må være styret i hende innen 15.03.2022. Sakene kan sendes på e-post til nadderudskogen@gmail.com
  • Dugnad med containere for hageavfall avholdes lørdag 07.05.2022
  • Styret vil gå på befaring i området vårt 09.06.2022. Send e-post til styret dersom du ønsker at vi skal se innom deres rekke.
  • Parallelt med nye garasjer, arbeides det med å skaffe ladeplass i den ene rekken med nåværende garasjer i Wilhelm Wilhelmsens vei. Beboere med garasjeplass og el-bil er blitt forespurt om de ønsker dette. Vi er i sluttfasen av forhandlinger nå, og kommer tilbake når vi har alt på plass. Det vil også bli installert lademulighet i de 6 garasjene ved Bankveien 15.
  • Søppeldunkene skal fylles med det de beregnet på. Kun plast i plast, mat i matdunkene osv. Styret har fått melding om glass og metall i papircontainere. Takk for at det blir fjernet når det oppdages 😊
  • Strøsand til portområder og gangveier til husene er fylt i kassene.
  • TV 2 er tilbake. Vi søker likevel om kompensasjon for de månedene vi har vært uten denne kanalen

Leave a Reply