Arbeidet med de planlagte garasjeanleggene fortsetter. Styret mottok et nytt anbud i sommer. Dette var svært høyt priset, og vi arbeider derfor videre med det første tilbudet vi fikk. 

Tolking av grunnboringen er sendt, og vi venter nå på å møte til videre forhandlinger.

Et garasjelag skal registreres i Brønnøysundregisteret, og det skal opprettes et garasjestyre som, blant annet, vil få myndighet til å signere kontrakt for byggingen. Dette styret vil være frittstående fra styret i huseierlaget. Man må regne med en del arbeid i byggeperioden.

Kan du tenke deg å være med i et slikt styre, eller har du gode forslag til beboere som bør spørres? Styret ønsker navn, adresse og telefonnummer slik at vi har en liste med navn når styret skal velges.

Leave a Reply