Velkommen til dugnad


Lørdag 23. oktober 2021 fra klokken 11.00
Årets høstdugnad vil bli lørdag den 23. oktober 2021fra klokken 11.00. Det er bestilt
containere for hageavfall som plasseres ut på følgende steder torsdag 21. oktober
2021:
● Mellom garasjene i Wilh. Wilhelmsens vei
● Ved Wilh. Wilhelmsens vei 12
● I Wilh. Wilhelmsens vei nær ”krysset” Wilh. Wilhelmsensvei – Bankveien.
● Ved Bankveien 13
● Ved Bankveien 4/9
Biler og tilhengere som er parkert på disse plassene må flyttes før torsdag 21.
oktober kl 07.00!
Containerne vil bli hentet mandag 25. oktober 2021.
Containerne er kun for hageavfall.
Før du kaster hageavfallet i container husk at grener og trær må kappes og tilpasses
slik at vi får komprimert hageavfallet mest mulig og dermed fylt containerne best
mulig. Trær, grener og lignende over 20 cm i diameter må ikke kastes i containeren.
Lurer du på hva som trengs å gjøres?
● Busker og trær som gror inntil garasjer, gjerder og husvegger bør beskjæres.
● Garasjene må feies.
● Reveparken må lukes og beskjæres
● Rense takrenner
● Beskjære trær og busker langs Bankveien og Wilh. Wilhelmsens vei
● Beskjære trær og busker ved barneparken
● Rydde dreneringsrenner/kummer
Om mulig blir det servert pølser kl. 14.00.
Velkommen til dugnad!

Leave a Reply