All Posts Av

Harald Fossum

Styrets saker
6. mai 2017

Nytt styre for 2017

Styrets leder: Ragnhild Eek Øvrige styremedlemmer: Torbjørn Severinsen, Bernt Larsen, Sverre Harvei, Benedicte Bjordal Søby og Harald Fossum.
Les mer
Dugnad
4. mai 2017

Dugnad lørdag 6. mai

Viser til tidligere infoskriv og minner om vårens dugnad. Årets vårdugnad vil bli lørdag den 6. mai fra klokken 11.00. Det er bestilt containere for hageavfall som plasseres ut på…
Les mer
Generalforsamling
7. mars 2017

Generalforsamling 26.4.2017

Årets ordinære generalforsamling for huseierlaget, blir avholdt i festsalen på Eikeli barneskole, onsdag 26. april, kl. 19:00. Saker som medlemmene ønsker behandlet på generalforsamlingen, må meldes skriftlig til styret innen 15.…
Les mer
Generalforsamling
8. september 2016

Ekstraordinær generalforsamling 8. september

8. september 2016 arrangeres ekstraordinær generalforsamling, i forbindelse med krav om økning av tomtefesteavgiften fra Mallin Eiendom AS. Alle medlemmer av huseierlaget oppfordres til å møte. (mer…)
Les mer