Generalforsamling 26.4.2017

Årets ordinære generalforsamling for huseierlaget, blir avholdt i festsalen på Eikeli barneskole, onsdag 26. april, kl. 19:00.

Saker som medlemmene ønsker behandlet på generalforsamlingen, må meldes skriftlig til styret innen 15. mars.

Leave a Reply